Apr14

Mexico Mission Trip

 —  —

Durango, Mexico

Apr26

Milan Federal Prison

Milan Federal Correctional Institute, 4004 Arkona Road, Milan, MI

Aug13

Dakota Boys and Girls Ranch

 —  —

Dakota Boys and Girls Ranch , 6301 19th Ave. N.W., Minot, ND